วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,373. Duration of antituberculosis drug in HIV infected patients

เราอาจจะสงสัยว่าระยะเวลาในการรักษาวัณโรคในผู้ป่วย HIV จริงๆ แล้วควรจะกี่เดือนกันแน่ ลองมาดูเหตุผลใน แนวทางการรักษาวัณโรคของ WHO 2010 กันดูนะครับ

สูตรการรักษาที่แนะนำ คือ 2HRZE/4HR
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางท่านแนะนำให้รักษาวัณโรคในผู้ป่วยHIV positive นานขึ้นกว่าผู้ป่วย HIV negativeเนื่องจากมีบางการศึกษาพบว่าการรักษาด้วยสูตรที่มี rifampicin-containing regimen นานมากกว่าหรือเท่ากับ 8 เดือน มี relapse น้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้สูตรดังกล่าว 6 เดือน อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวที่นำมากล่าวถึงนี้มีคุณภาพการศึกษาค่อนข้างตํ่า ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดเพราะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาโดยฉพาะผื่นสูงกว่าคนทั่วไป เพราะได้ทั้ง anti-TB drugs, ART และcotrimoxazole และเนื่องจากผู้ป่วยได้ยาหลายชนิดจึงอาจจะมีปัญหา compliance ของการรักษาได้
Ref: แนวทางการรักษาวัณโรคของ WHO 2010 ฉบับภาษาไทย
Treatment of tuberculosis from WHO guidelines 2010
http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.1/files/01-Recent%20Advance.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น