วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

868. Costochondritis

หลายครั้งที่เราวินิจฉัย Costochondritis จะมีแนวทางการตรวจวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคและให้การรักษาอย่างไร

ผู้ป่วยมักมีอายุมากกว่า 40 ปี เป็นภาวะที่มีการอักเสบของช่วงต่อระหว่างกระดูกซี่โครงและกระดูกอ่อนหรือระหว่างกระดูกอ่อนกับกระดูกสันอก มักจะเป็นหลายระดับโดยเฉพาะกระดูกซี่โครงระดับที่ 2 ถึง 5 มักจะมีตำแห่งปวดหลายตำแหน่งแต่มักจะเป็นด้านเดียว โดยไม่มีการบวมตึง จับสัมผัสถูกจะมีอาการเจ็บที่แนวของกระดูกอ่อน ลักษณะเจ็บอาจเป็นแหลมๆ แทง หรือคล้ายมีอะไรกดทับ จะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อขยับเคลื่อนไหว หายใจเข้าลึกๆ หรือออกแรง ผู้ป่วยอาจจะมีประวัติไอมาก่อน, ออกกำลังที่มีผลต่อกระดูกสันอกหรือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับร่างกายส่วนบน

ก่ารวินิจฉัยแยกโรคได้แก่
-Arthritis of sternoclavicular, sternomanubrial, or shoulder joints
-Destruction of costal cartilage by infections or neoplasm
-Fibromyalgia
-Herpes zoster of thorax
-Painful xiphoid syndrome
-Slipping rib syndrome
-Tietze syndrome
-Traumatic muscle pain and overuse myalgia
การรักษา: Simple analgesics เช่น paracetamol, NSAID, การใช้ heat หรือ ice ถ้าอาการรุนแรงอาจต้องใช้ local anesthetic injections หรือ steroid injections แต่พบน้อยมาก


Ref: http://www.aafp.org/afp/2009/0915/p617.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น