วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,777 ข้อควรทราบเกี่ยวกับ tranexamic acid

Tranexamic  acid ( 4 aminomethyl cyclohexane carboxylic acid) เป็นอนุพันธ์ของกรดอะมิโน lysine ค้นพบในปี พศ 2507 มีบทบาทช่วยยับยั้งการสลายลิ่มเลือด (antifibrinolytic) โดยเป็นตัวไปยับยั้งแบบแข่งขันในช่วงขบวนการกระตุ้น plasminogen ให้เปลี่ยนแปลงไปเป็น plasmin โดยจับที่ตำแหน่งเฉพาะของทั้ง plasminogen และ plasmin
ซึ่ง plasmin จะไปสลายไฟบริน (fibrin) เกิด fibrin degradation (thrombolysis, fibrinolysis) โดย fibrin เป็นโปรตีนที่ประกอบเป็นโครงร่างแล้วมีเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดมาเกาะกันเป็นลิ่มเลือด จึงมีการนำสารนี้มาเป็นยาช่วยยับยั้งการสลายลิ่มเลือดที่ออกฤทธิ์ต่อเนื่อเยื่อและอวัยวะต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียเลือดในโรคหรือสภาวะต่างๆ

เอกสาร: CRASH-2: Antifibrinolytic therapy "new data and new concepts" ของวารสารเมดิคอลไทม์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น