วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,798 แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล

เป็นแผ่นพับที่สรุป แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล เป็นสีสันสวยงามน่าอ่าน กระทัดรัด สามารถนำไปได้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น