วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,824 Drowning

Review article 
Current concept
N Engl J Med May 31, 2012

การจมน้ำเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลกของเด็กผู้ชายอายุ 5 ถึง 14 ปี โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาการจมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญที่สองของการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตในเด็กอายุ 1 - 4 ปี มีอัตราการเสียชีวิต 3 ต่อ 100,000 ประชากร และในบางประเทศเช่นประเทศไทยอัตราการเสียชีวิตในเด็ก 2 ปีคือ 107 ต่อ 100,000 ประชากร
ในหลายประเทศของแอฟริกาและอเมริกากลาง อุบัติการณ์ของการจมน้ำคือ 10 - 20 เท่าของอุบัติการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการจมน้ำเป็นเพศชาย คืออายุที่น้อยกว่า 14 ปี, การดื่มสุรา, มีรายได้น้อยที่, มีการศึกษาน้อย, อยู่ในชนบทถิ่น, สัมผัสหรือเกี่ยวกับน้ำ, มีพฤติกรรมเสี่ยง, และการขาดผู้ดูแล
สำหรับผู้ที่มีโรคลมชัก พบว่ามีความเสี่ยงในการจมน้ำเป็น 15-19 เท่าของผู้ที่ไม่มีโรคลมชัก การประมาณคน-จำนวนการจมน้ำพบว่าเป็น 200 ครั้งเท่าๆกับผู้เสียชีวิตมาจากอุบัติเหตุจราจร
การจมน้ำบริเวณชายฝั่งประมาณค่าใช้จ่ายมากกว่า 273,000,000 เหรียญสหรัฐต่อปี และมากกว่า 228,000,000 เหรียญสหรัฐต่อปีในบราซิล สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำจะพบว่ามีอีกสี่คนซึ่งได้รับการดูแลในแผนกฉุกเฉินโดยไม่เสียชีวิต
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Definition and Terminology
Pathophysiology of Drowning
Rescue and In-Water Resuscitation
Initial Resuscitation on Land
Advanced Prehospital Care
Care in the Emergency Department
Treatment in the ICU
   Respiratory System
   Circulatory System
   Neurologic System
   Unusual Complications
Prevention
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1013317

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น