วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,816 คู่มือป้องกันงูพิษในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เนื้อหามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับภาพของงูพิษและงูไม่มีพิษที่พบเห็นได้บ่อยระหว่างเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงวิธีการป้องกันการถูกกัดเมื่อต้องเชิญหน้ากับงูและการปฐมพยาบาลผู้ถูกงูพิษกัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น