วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,822 คู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน

คู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน
( Donning and Removing Personal Protective Equipment )
สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคของการทรวงสาธารณสุข
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรวมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น