วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,804 Mammography for women in their 40s: moving toward risk-based screening

Journal watch
การตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี mammography สำหรับผู้หญิงในช่วงอายุ40 ปี ยังคงเป็นที่โต้แย้ง (JW Womens Health Feb 4 2010) เนื่องจากความชุกของโรคมะเร็งเต้านมต่ำและ mammograms มีความยากในการแปลผลในผู้หญิงช่วงอายุนี้ ประโยชน์ของการตรวจคัดกรองที่ทำเป็นประจำ (เช่น การเสียชีวิตโรคมะเร็งเต้านมมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป) น้อยลงเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าและแนวโน้มที่อาจเกิดอันตราย (ผลบวกลวงที่เกิดจากการตัดชิ้นเนื้อโดยไม่จำเป็น) ที่มีมากขึ้น
ในขณะนี้ ผลจากศึกษาแบบ meta-analysis กับการศึกษาแบบ modeling study แนะนำว่าการตรวจคัดกรองด้วยการตรวจ mammography มีความเหมาะสมในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงอายุ 40 ปี  การตรวจพบการทึบของเนื้อเต้านมจาก mammograph หรือญาติสายตรงมีประวัติมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์กับการมีความเสี่ยงเป็นสองเท่าสำหรับโรคมะเร็งนี้ การศึกษาพบว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย mammography ทุก 2 ปี มีสัดส่วนของ benefit–harm ในหญิงมีอายุ 40 - 49 ปี (ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2 เท่า) คล้ายผู้หญิง อายุ 50-74 ปี ที่มีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยทั่วๆ ไป

Rrf: http://womens-health.jwatch.org/cgi/content/full/2012/517/4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น