วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,806 แนวทางการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่สําหรับประชาชน

โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, สมาคมอุรเวชช์แห่ง ประเทศไทย, สมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา และสมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
1. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยัก
3. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการใช้ยาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค
4. การใช้ยาป้องกันการติดเชื้อโรคมาลาเรีย
5. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคไข้สมองอักเสบ (Japanese encephalitis)
6. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคสุกใส
7. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่
8. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี
9. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ เอ
10. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการใช้ยาเพื่อการป้องกัน การติดเชื้อโรคไข้กาฬหลังแอ่น
11. การดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (Post-exposure treatment)
12. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ pneumococcus

ลิ้งค์เพื่ออ่านต่อ Link

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น