วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,805 ECG criteria differentiate benign early repolarization from STEMI

Journal watch
เพื่อพัฒนาสูตรสำหรับแยกความแตกต่างระหว่าง ST-segment ที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด ST ยก (STEMI) และ early repolarization ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่เป็นอันตราย ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแบบย้อนกลับเปรียบเทียบการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสองแห่งในมินนิโซตา
โดย EKG ของ STEMI มีนิยามคือ ST ที่ยกสูงขึ้นในผู้ป่วยที่ตรวจด้วยการตรวจเอกซเรย์หลอดเลือด (angiographic) พบมีหลักฐานของการอุดตันหลอดเลือดแดง left anterior descending coronary และ TIMI 0 - 1 (ซึ่งในกรณีที่เป็นลักษณะของ STEMI อย่างชัดเจนจะได้รับการตัดออก) ส่วน EKG ของ early repolarization นิยามคือการวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจว่าเป็น early repolarization โดยแพทย์โรคหัวใจในผู้ป่วยที่มี troponin เป็นลบอย่างน้อย 3 ครั้ง
ในการศึกษาแบบ derivation cohort  (ผู้ป่วย 60 คนที่มี STEMI และ 70 คนที่เป็น early repolarization ) ผู้วิจัยระบุเกณฑ์การวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ข้อที่เป็นอิสระต่างกัน 2 กลุ่มและใช้แบบจำลองมาเพื่อสร้างสูตรดังต่อไปนี้:
1.196 x  (ระดับความสูงของ ST-segment ที่ 60 ms. หลังจาก J point ใน lead V3 หน่วยเป็น mm.) + (0.059 x 
QTc ที่คำนวนโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยเป็น msec.) - (0.326 x ความสูง R ใน lead V4 หน่วยเป็น mm.)
ใน validation cohort (ผู้ป่วย 83 คนที่มี STEMI และ 101 คนที่เป็น early repolarization ) ผลพบว่ามากกว่า 23.4 ของ predicted STEMI โดยมีความไว 86%, specificity ของ 91%, likelihood ratio 9.2 และ negative likelihood ratio 0.1 เมื่อ STEMI ที่มีชัดเจนถูกนำเข้ามารวมพบว่า sensitivity 94% และ specificity 87%.

Ref: http://emergency-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/518/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น