วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,807 Blood levels might predict response to and compliance with therapy in patients with CLE

Journal watch
ผู้ป่วยที่เป็น cutaneous lupus erythematosus (CLE) ซึ่งมักได้รับ hydroxychloroquine รับประทานเป็นยาตัวแรกในการรักษา โดยมีมากถึงหนึ่งในสี่ของผู้ป่วยอาจจะมีภาวะดื้อต่อยานี้ บางส่วนของผู้ป่วยอาจจะ ขาดความร่วมมือกับการรักษา  และอาจมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการดูดซึมหรือเมตาโบไลท์ของยา รวมทั้งในปัจจุบันซึ่งผลกระทบที่ยังไม่เป็นที่แน่นอนการสูบบุหรี่ต่อยานี้
ผู้วิจัยเหล่านี้ได้วัดระดับเลือด hydroxychloroquine ในผู้ป่วย 300 คนที่เป็น chronic or subacute CLE พบว่า160 คนเป็น erythematosus lupus discoid, 86 คนเป็น subacute CLE, 52 คนเป็น lupus erythematosus tumidus, 26 คนเป็น chilblain lupus และ 38 คนที่มีสองหรือมากกว่าสองของสภาวะที่เกี่ยวข้อง ค่ากลางของระดับ hydroxychloroquine ในเลือดมีนัยสำคัญที่สูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีการหายอย่างสมบูรณ์ (complete remission) มากกว่าในผู้ที่มีการหายเพียงบางส่วน (partial remission) หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา (no response) โดย P = 0.007 ผู้ป่วย 30 คน มีระดับ hydroxychloroquine ในเลือดต่ำเป็นอย่างมากและถูกพิจารณาว่าขาดความร่วมมือกับการรักษา ซึ่งในการศึกษานี้ผู้ป่วยดังกล่าวไม่ได้นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ
ในหัวข้อความคิดเห็นได้กล่าวไว้ว่า ระดับ hydroxychloroquine สามารถช่วยเราในการดูแลรักษาทางคลินิกของผู้ป่วย cutaneous lupus erythematosus หากการทดสอบดังกล่าวมีให้บริการแพร่หลายในสหรัฐ ซึ่งในขณะนี้ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ (เช่น LabCorp และ Quest Diagnostics) ยังไม่ได้นำเสนอการทดสอบดังกล่าว แต่การทดสอบนี้ได้รับการนำเสนอโดยMayo Clinic Reference Laboratory

Ref: http://dermatology.jwatch.org/cgi/content/full/2012/518/7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น