วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,797 Vaginitis: diagnosis and treatment

Am Fam Physician. 2011 Apr 
ช่องคลอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย (bacterial vaginosis), การติดเชื้อทริโคโมแนส (trichomoniasis) และโรคเชื้อราในช่องคลอด (vulvovaginal candidiasis) เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอด
-Bacterial vaginosis เกิดขึ้นเมื่อ lactobacilli ซึ่งปกติอยู่ในช่องคลอดและถูกแทนที่ด้วยแบคทีเรียซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจน (anaerobic bacteria) การวินิจฉัยที่ทำกันทั่วไปคือใช้เกณฑ์ของ Amsel ซึ่งได้แก่การดู ค่า pH ในช่องคลอดที่มากกว่า 4.5, whiff test ให้ผลบวก, มีสารคัดหลั่งลักษณะคล้ายนม และการตรวจพบว่ามี clue cells จากการตรวจสารคัดหลั่งจากในช่องคลอดด้วยกล้องจุลทรรศน์ การให้ยาชนิดรับประทานและชนิดทา clindamycin และ metronidazole มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในกำจัดการติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด
-อาการและอาการแสดงของ trichomoniasis ไม่มีความจำเฉพาะ การตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจกล้องจุลทรรศน์จะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ลักษณะของ trichomoniasis คือการเห็น trichomonads ในน้ำเกลือจากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ การมีเม็ดเลือดขาวมากกว่าเซลเยื่อบุผิว, whiff test ที่ให้ผลบวก และค่า pH ในช่องคลอดมากกว่า 5.4  ยาต่างๆ ในกลุ่ม nitroimidazole (เช่น metronidazole) ที่ให้โดยการรับประทานเพียงครั้งเดียวหรือเป็นระยะเวลานานกว่านั้น สามารถให้การรักษาได้ 90 % โดยคู่นอนควรได้รับการรักษาไปพร้อมๆ กัน
-ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นเชื้อราในช่องคลอด ได้รับการวินิจฉัยโดยการมีการอักเสบปากช่องคลอด
ร่วมกับตกขาวหรือมีการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จากสารคัดหลั่งในช่องคลอดด้วยสารละลาย 10 % โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (ค่าความเป็นกรดในช่องคลอดปกติมักจะอยู่ที่ pH 4.0-4.5) เชื้อราในช่องคลอดควรได้รับการรักษาด้วยยาใดยาหนึ่งโดยอาจเป็นยามาเฉพาะที่หรือยารับประทาน ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน การมีพร้อมในการตรวจทดสอบด้วยวิธีการที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่ช่วยให้การวินิจฉัยโรคการติดเชื้ออักเสบของช่องคลอดมีความถูกต้อง
-ผนังช่องคลอดบางและอักเสบ (Atrophic vaginitis) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของช่องคลอดอักเสบที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ทำให้เกิดอาการช่องคลอดแห้ง, คัน, ระคายเคือง, มีสารคัดหลั่ง และปวดขณะมีเพศสัมพันธ์  ทั้งยาเอสโตรเจนการรักษาแบบ systemic และยาเฉพาะที่มีประสิทธิภาพดีในการรักษา การแพ้และของการระคายเคืองสัมผัสแล้วก่อให้เกิดช่องคลอดอักเสบก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.aafp.org/afp/2011/0401/p807.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น