วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,779 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

แนวทางการดูแลรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจาก
European Society of Cardiology (ESC) และ the European Atherosclerosis Society (EAS)
ปี 2011
ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ใน European Heart Journal (2011) 32:1769-1818


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น