วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,793 Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)

พบผู้ป่วยชาย systolic heart failureได้รับการรักษาจาก รพศ. ด้วยการใช้ Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) จึงมาทบทวนเรื่องนี้ดูครับ
เป็นการรักษาที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการของ heart failure ที่เกิดจาก systolic dysfunction
เครื่องนี้ทำงานด้วยการกระตุ้นทั้งหัวใจห้องล่างซ้ายและห้องล่างขวา ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานของ pacemaker แต่สิ่งที่ต่างกันคือ จะมี pacemaker  leads เพิ่มขึ้นมาอีกอันกระตุ้นที่ lateral wall ของ หัวใจห้องล่างซ้าย โดย lead นี้จะใส่ผ่านเข้าไปใน coronary sinus และเข้าไปที่ lateral branch (หรือ posterolateral anterolateral branch)  เพื่อให้สามารถกระตุ้น lateral wall  ของหัวใจห้องล่างซ้ายได้โดยตรง
ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้จะช่วยลด AV interventricular และ intraventricular dys-synchrony  ได้ ทำให้ประสิทธิภาพของ LV contraction  ดีขึ้น diastolic filling ดีขึ้น ลด pre-systolic MR  ทําให้ LVEF, CHF ดีขึ้นและ NYHA class ดีขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใส่เครื่อง CRT
Increase 6-Minute walking distance
Increase health-related quality-of-life score
Increase peak oxygen consumption
Increase hospitalizations for decompensated heart failure
Decrease NYHA functional classification
ลักษณะของผู้ป่วยที่เหมะสมที่จะได้รับการรักษา
Sinus rhythm
LVEF ≤ 0.35
Ischemic or nonischemic cardiomyopathy
QRS complex duration ≥ 120 ms
NYHA functional class III or IV
Maximal pharmacological therapy for heart failure

อ้างอิงและอ่านต่อ http://circ.ahajournals.org/content/111/16/2146.full
http://www.perfectheart.co.th/PDF/CRT.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น