วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,783 Subclinical hyperthyroidism raises risk for mortality and cardiac events

Journal watch, medicine that matters
ผลของการศึกษาแบบ prospective cohort ที่ศึกษา subclinical hyperthyroidism (การมีระดับ thyrotropin น้อยกว่า 0.45 mIU / L ร่วมกับการมี thyroxine และ free triiodothyronine ปกติ) มีความเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์การเพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease, CHD) หรือ atrial fibrillation (AF)
การศึกษาแบบ meta-analysis ร่วมกับผลของการศึกษาอีก 10 การศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม 53,000 คน (อายุเฉลี่ย 59) โดย 2,188 คน (4%) มี subclinical hypothyroidism
ระหว่างการแบ่งติดตาม 9 ปี ในการวิเคราะห์ซึ่งปรับตามอายุและเพศ ความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มี subclinical hyperthyroidism เมื่อเทียบกับผู้เป็น euthyroid พบว่ามีการเพิ่มขึ้น 24% สำหรับอัตราการเสียชีวิตโดยรวม, 29% สำหรับอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) และ 68% สำหรับอุบัติการของการเกิด AF ความเสี่ยงสูงขึ้นในผู้ที่มีระดับ thyrotropin น้อยกว่า 0.10 mIU / L และความเสี่ยงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากปรับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราเสี่ยงกระทบ (attributable risk) ของ subclinical hyperthyroidism หลังจากการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเดิมคืออยู่ที่ 14.5% สำหรับการเสียชีวิต ทั้งหมด และ 41.5% สำหรับอุบัติการการเกิด AF
ในหัวข้อความเห็นได้กล่าวไว้ว่า แนวทางเมื่่อไม่นานมานี้แนะนำให้รักษา subclinical hyperthyroidism เพื่อป้องกันเหตุการณ์จากหัวใจและโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับ thyrotropin น้อยกว่า 0.10 mIU /ml บรรณาธิการเห็นด้วยกับคำแนะนำเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและผู้ป่วยที่มีโรคกระดูกพรุน แต่ยังไม่มีการทดลองแบบสุ่มขนาดใหญ่เพื่อประเมินผลการรักษาที่จะเป็นประโยชน์จริงๆ ทางคลินิก

Ref: http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/503/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น