วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,786 New decision rule for syncope safely reduces hospitalizations

Journal watch
ค่าใช้จ่ายในการรักษาใน รพ. ของผู้ป่วยลมหมดสติ (syncope) ในสหรัฐอเมริกาคือประมาณ 2,000,000,000 เหรียญสหรัฐต่อปี การศึกษาวิจัยนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเกณฑ์การตัดสินใจทางคลินิก โดยการใช้ Boston Syncope Criteria เพื่อระบุผู้ป่วยที่เป็นลมหมดสติต่อความเสี่ยงสำหรับการเกิดผลข้างเคียง
ในการศึกษาแบบการศึกษาไปข้างหน้า (prospective study) ที่แผนกฉุกเฉิน การวิจัยได้ลงทะเบียนผู้ป่วย 293 คนที่มีลมหมดสติ (นิยามคือการสูญเสียสติเป็นเวลาน้อยกว่า 5 นาทีแล้วกับคืนปกติ)
และได้รับการรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์ก่อนที่จะทำการศึกษา ซึ่งสุดท้ายมีจำนวนทั้งสิ้น 277 คน
โดยเกณฑ์ที่แนะนำให้รับเข้ารักษาใน รพ. ได้แก่กรณีที่มีกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (acute coronary syndrome), โรคเกี่ยวกับการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจ (conduction disease), มีประวัติเกี่ยวกับหัวใจน่าเป็นห่วง (เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ, การใส่เครื่องทำจังหวะหัวใจ), โรคลิ้นหัวใจ, ประวัติครอบครัวของการเสียชีวิตอย่างกระทันหัน, การสูญเสียสารน้ำในร่างกาย, มีความผิดปกติของสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องในแผนกฉุกเฉิน หรือมีความผิดปกติของประสาทส่วนกลางเป็นระบบหลัก
การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 96% ของกรณีทั้งหมด พบว่าอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงจาก 69% ก่อนการดำเนินการเป็น 58% หลังจากดำเนินการ ไม่มีผลข้างเคียงภายใน 30 วันหลังจากให้กลับจาก รพ. ตามเกณฑ์  โดยเกณฑ์มีความไว 100% และความจำเพาะ 57% ในการระบุการมีภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย

Ref: http://emergency-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2010/618/3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น