วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,796 Thrombotic stroke VS embolic stroke

อาจจะสงสัยว่าในโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด (cerebral infarction) จะแยก ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (thrombotic stroke) จากภาวะลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดตันหลอดเลือดสมอง (embolic stroke) ได้อย่างไร จากการสืบค้นพบดังนี้ และถ้าท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งความเห็นหรือข้อมูลมาได้นะครับ
-ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (thrombotic stroke) เป็นภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบ โดยจะค่อยๆ เกิดขึ้นช้าๆ ในที่สุดจะเกิดขึ้นจนตีบสนิท มักเกิดตอนช่วงไม่มีกิจกรรม หรือกลางคืน และจะสังเกตได้ตอนจะตื่นนอน อาจมีอาการเตือนนำมาก่อน เช่น อาการปวดศณีษะ การเกิด TIA โดยอาจใช้เวลา 2-4 วันการดำเนินโรคจึงจะเต็มที่ เนื่องจากการที่มีการตีบของหลอดเลือดมากขึ้น มักพบในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิด atherosclerosis เช่น เป็นความดันเลือดสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง น้ำหนักเกิน สูบบุหรี่จัด
-ภาวะลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดตันหลอดเลือดสมอง (embolic stroke) มักเกิดจากมีลิ่มเลือดที่อยู่นอกสมอง โดยเฉพาะในหัวใจ หลุดลอยตามกระแสเลือดขึ้นไปอุดตัน อาการจะเกิดรวดเร็วสามารถบอก onset ได้ชัดเจนกว่า thrombotic มักเกิดช่วงกลางวัน หรือขณะที่มีกิจกรรม มักไม่มีอาการเตือนนำมาก่อน ความรุนแรงมักเกิดสูงสุดในทันทีเกิด มักจะมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิด emboli ที่พบบ่อยมักมาจากหัวใจดังที่กล่าวข้างต้น ได้แก่
-Atrial fibrillation
-Rheumatic heart disease (usually mitral stenosis)
-Post-MI
-Vegetations on heart valves in bacterial or marantic endocarditis
-Prosthetic heart valves
แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจนครับ


Ref: http://www.doctor.or.th/node/1118
http://brainmind.com/Emboli48.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น