วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,790 Time to broaden HCV testing?

ถึงเวลาที่ขยายการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี หรือยัง?
Journal watch
ผู้วิจัยประเมินว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (hepatitis C virus, HCV) ในสหรัฐอเมริกาไม่รู้ตัวว่ามีการติดเชื้อ ซึ่งอาจยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจนกระทั่งเกิดโรคตับแข็งหรือโรคมะเร็งตับ ขณะนี้การรักษาภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตรวจคัดกรองแล้วหรือยัง?
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย-ประสิทธิภาพของยาใหม่ล่าสุด คือยา protease inhibitor, ผู้วิจัยประเมินประโยชน์ของแนวทางการตรวจค้นหาที่มากขึ้นในปัจจุบันของ CDC ซึ่งใช้เพื่อการตรวจในการระบุความเสี่ยง (เช่น การใช้ยาและการให้เลือดก่อนปี 1992 ในกรณีที่ความผิดปกติของเอนไซม์ตับที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้)
จากการคัดกรองจำนวนหนึ่งครั้งของประชากรผู้ใหญ่โดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (ช่วงอายุ 20-69 ปี) พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ-คุ้มค่ากับการลดลงของอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคตับประมาณ 1 % สำหรับทุก 15 % ของประชากรทั่วไปที่ได้รับการคัดกรอง ผู้เขียนรายงานว่าการตรวจคัดกรองเป้าหมายคือผู้ที่เกิดระหว่างปี 1945 และ 1965 ความมีประสิทธิภาพ-คุ้มค่ายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม ได้กล่าวเน้นว่ามาตรฐานการรักษาไวรัสตับอักเสบซี (และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ได้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ซึ่งอาจต้องมีการปรับรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

Ref: http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/508/3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น