วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,943 ข้อควรทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ภายหลังคลอดแล้ว

Am Fam Physician. 2009 Jul 1

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยอินซูลินต่อภายหลังคลอด แม้ว่าจะต้องระมัดระวังในการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดก่อนให้กลับบ้าน ประมาณร้อยละ 50 ของผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะมีการเกิดเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ภายใน 5- 10 ปี และยังมีความเสี่ยงของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ในการตั้งครรภ์ต่อๆ มา ดังนั้นการคัดกรองเป็นประจำสำหรับเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นสิ่งที่ควรมีการสนับสนุนอย่างยิ่ง
การทดสอบความอดทนต่อกลูโคส (oral glucose tolerance test) เป็นช่วงๆ ทุกสามปีแสดงให้เห็นว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการคัดกรองเนื่องจากผู้หญิงที่มีประวัติของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภท 2 จึงยังดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลถึงการแนะนำการดำเนินชีวิตตามโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวาน
ข้อแนะนำในการส่งเสริมการลดน้ำหนักหลังคลอดและลดอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานประเภท 2 ได้แก่ การให้นมบุตร การออกกำลังกายที่ระดับความหนักปานกลางเป็นเวลาอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์และการปรับเปลี่ยนอาหารสำหรับเป้าหมายการลดน้ำหนักโดยเฉพาะ

อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2009/0701/p57.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น