วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,974 ความสำคัญของ EKG ใน lead aVR กับ ST elevation MI

เรามักจะลืมความสำคัญของ lead aVR เพื่อใช้ในการประเมินวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน (acute coronary syndrome, ACS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ST elevation MI จนบางคนบอกว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อจาก 12 lead EKG เป็น 11 lead EKG แทน
มีการศึกษาขนาดใหญ่พบว่า ST elevation MI (โดย ST ยกสูงขึ้นมากกว่า 1 มม. หรือ 1 มิลลิโวลท์) ที่พบใน lead aVR พบว่ามีความสัมพันธ์กับ left main coronary artery occlusion (LMCA) และจะมีการพยากรณ์โรค (prognosis) ที่ไม่ดี มีการศึกษาของ Yamaji H และคณะพบว่า ถ้ามี ST elevationใน lead aVR มากกว่า ใน lead V1 จะบ่งบอกว่ามีภาวะ LMCA อุดตันอย่างเฉียบพลัน โดยมีความไว 81% ความจำเพาะ 80% มีความถูกต้องโดยรวม 81% และปัจจุบันมีการศึกษามากขึ้นว่า exercise induce ST elevation ใน EKG lead aVR มีประโยชน์ และบ่งชี้ว่ามี LMCA หรือการตีบตันของรูเปิดของหลอดเลือดแดง left anterior ascending (LAD) โดยมีความไว 75% ความจำเพาะ 81% มีความถูกต้องโดยรวม 80% โดยผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 70% ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือ PTCA และสนับสนุนให้ทำ angiography โดยด่วน

Ref: วารสารอายุรศาสตร์อีสาน เรื่อง acute coronary syndrome ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
http://lifeinthefastlane.com/2010/05/another-widow-maker/
http://www.mat.or.th/journal/files/Vol88_No10_1382.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16519383

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น