วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,942 ท้องผูกเรื้อรัง (chronic constipation)

American Family Physician
August 1 2011 Vol. 84 No. 3
ภาวะท้องผูกโดยทั่วมีความหมายคือมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ (bowel movements) 3 ครั้งหรือน้อยกว่าต่อสัปดาห์ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เพศหญิง อายุที่มากขึ้น การไม่ได้ทำกิจกรรม รับประทานอาหารปริมาณแคลอรี่ต่ำไขมันต่ำ มีเส้นใยน้อย รายได้น้อย ระดับการศึกษาต่ำและการรับประทานยาเป็นจำนวนมาก
ภาวะท้องผูกเรื้อรังแบบ function (primary) หรือชนิด secondary โดยภาวะท้องผูกเรื้อรังสามารถแบ่งออกเป็น การเคลื่อนไหวของลำไส้เป็นที่เป็นปกติ (normal transit), การเคลื่อนไหวของลำไส้เป็นไปอย่างช้า (slow transit) หรือท้องผูกที่เกิดจากความผิดปกติของทางออก (outlet constipation) สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ของภาวะท้องผูกเรื้อรัง ได้แก่ การใช้ยา เช่นเดียวกับสภาวะทางการแพทย์เช่น ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย หรืออาการลำไส้แปรปรวน ผู้ป่วยสูงอายุที่อ่อนแออาจมีอาการแบบไม่จำเพาะ เช่น เพ้อ สับสนเฉียบพลัน อาการเบื่ออาหาร และประสิทธิภาพของการทำงานลดลง
การประเมิน รวมถึงประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อตัดอาการและอาการแสดงที่เป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะร้ายแรง ซึ่งรวมถึงหลักฐานของการมีเลือดออก, น้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ, โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, ท้องผูกที่มีอาการเริ่มอย่างเฉียบพลันในผู้สูงอายุ การมีทวารหนักปลิ้นออก (rectal prolapse) ผู้ป่วยที่มีอาการหรืออาการแสดงตั้งแต่หนึ่งสัญญาณต้องการประเมินโดยเร็ว การส่งต่อผู้ป่วยไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการตรวจประเมินและการวินิจฉัยเป็นสิ่งที่สำคัญ


อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2011/0801/p299

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น