วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,960 ชนิดของกรุ๊ปเลือด ABO เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ABO blood type is a risk factor for coronary heart disease
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2012; 32:2314-2320.

จากการวิเคราะห์ซึ่งนำโดย Dr Meian He (Harvard School of Public Health, Boston, MA) โดยมีผู้หญิง 62,073 คน จาก Nurses' Health Study (NHS) และผู้ชาย 27,428 คน จาก Health Professionals Follow-up Study (HPFS) พบว่า อุบัติการของโรคหลอดเลือดหัวใจต่อ 100,000 คนต่อปีคือ 125, 128, 142  และ 161 สำหรับผู้หญิงที่มีเลือดกรุ๊ป O, A, B, AB ตามลำดับและ 373, 382,​​ 387, และ 524 สำหรับผู้ชายที่มีกรุ๊ปเลือด O, A, B, AB ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับบุคคลที่มีกรุ๊ปเลือด O พบว่าบุคคลที่มีเลือดกรุ๊ป A, B, AB พบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด 5%, 11% และ 23% ตามลำดับ ใน age-adjusted model ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในรูปแบบความเสี่ยงหลายตัวแปรที่มีการปรับแล้ว
นักวิจัยยังทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่ไม่ใช่เลือดกรุ๊ป O เมื่อเทียบกับบุคคลที่มีเลือดกรุ๊ป O พบว่าผู้ที่มี A, B และAB มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 9% ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และความเสี่ยงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์ร่วมกันของ NHS และ HPFS ร่วมกับ 4 การศึกษาแบบ prospective studies อื่นๆ จากการวิเคราะห์ที่มี 114,648 คน พบว่ามีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น 6% สำหรับผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดที่ไม่ใช่ O เทียบกับคนที่มีเลือดกรุ๊ป O
ในแง่ของกลไกที่เป็นไปได้สำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น, Dr Meian He และคณะให้ข้อสังเกตุว่าในบุคคลที่ไม่ใช่เลือดกรุ๊ป O ระดับของ factor VIII-von Willebrand ปัจจัย (VWF) ในพลาสม่ามีประมาณสูงกว่าในบุคคลที่มีเลือดกรุ๊ป O 25% ซึ่งการมีระดับของ factor VIII-VWF ที่สูงเคยได้รับการระบุก่อนหน้านี้ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ
VWF มีบทบาทสำคัญในการห้ามเลือดและการเกิดลิ่มเลือดโดยเป็นตัวกลางให้เกิดการยึดเกาะเกร็ดเลือดกับผนังหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภาวะ shear stress ที่สูง  Dr Meian He และเพื่อนร่วมงานอธิบายว่า ซึ่งร่วมกับ fibrinogen พบว่า VWF ยังมีส่วนร่วมในการเกิดการรวมตัวของเกล็ดเลือด
(platelet aggregation) และมีบทบาทในการเกิด atherosclerosis นอกจากนี้ กรุ๊ปเลือดยังแสดงให้เห็นถึงที่การมีระดับของคอเลสเตอรอลรวมและ LDLที่สูงขึ้น

Ref: http://www.medscape.com/viewarticle/769146?src=nldne

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น