วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,984 Infections of cardiovascular implantable electronic devices

Clinical practice
N Engl J Med      August 30, 2012

Key clinical points
-อัตราการฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเพื่อใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular implantable electronic devices, CIEDs) มากขึ้นและสัมพันธ์กับการติดเชื้อของ CIED ที่เพิ่มขึ้น
-ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อที่พบได้บ่อยได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ pocket site (การมีเลือดออกคั่งค้างอยู่และการที่แผลหายช้า) การใส่ใหม่หรือการใส่แทนของเดิมและภาวะไตวาย
-เชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม staphylococcus เป็นสาเหตุส่วนใหญ่
-การนำอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ออกทั้งหมดมีความจำเป็นเพื่อให้หายขาด แม้ว่าอาการแสดงของการติดเชื้อจะจำกัดอยู่เฉพาะที่ pocket site และควรจะทำในศูนย์การแพทย์ที่มีความชำนาญในการเอาออก
-ยาปฏิชีวนะควรให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (ควรให้นานกว่านี้ถ้ามีหลักฐานของการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ)
-การให้ยาปฏิชีวนะป้องกันก่อนการผ่าตัดมีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ CIED
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
  -Diagnosis and Evaluation
  -Confirmation of the Diagnosis
  -Management
  -Prevention
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information
Key Clinical Points

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น