วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,955 แนวทางการรักษาไวรัสตับอักเสบบีในผู้ใหญ่

รศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง
สาขาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหาเขียนเป็นภาษไทยอ่านง่าย สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้สะดวก

Link download http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.3/files/15-0.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น