วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,941 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะท้องผูกโดย Rome III diagnostic criteria

Functional constipation
1. ประกอบด้วยตั้งแต่สองข้อดังต่อไปนี้
a. ต้องมีการเบ่งอุจจาระ 25% ระหว่างการถ่ายอุจจาระ
b. อุจจาระเป็นก้อนหรือแข็งอย่าง 25% ของการถ่ายอุจจาระ
c. มีความรู้สึกว่าถ่ายอุจจาระไม่สุด อย่างน้อย 25% ของการถ่ายอุจจาระ
d. มีความรู้สึกว่าถ่ายอุจจาระไม่ออกเหมือนมีอะไรมาอุดกั้นที่ทวารหนัก อย่างน้อย 25% ของการถ่ายอุจจาระ
e. ต้องมีการช่วยในการถ่ายอุจจาระอย่างน้อย 25% ของการถ่ายอุจจาระ (เช่น การใช้นิ้วช่วย, support of the pelvic floor)
f. ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
2. การมีอุจจาระนิ่มพบได้น้อยมากถ้าไม่ใช้ยาระบายช่วย
3. ไม่เข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัยของ irritable bowel syndrome
โดยครบถ้วนตามเกณฑ์การวินิจฉัยเป็นเวลา 3 เดือนและเริ่มมีอาการแสดง 6 เดือนก่อนให้การวินิจฉัย

Ref: http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น