วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,980 Strain pattern in EKG

EKG จะมีลักษณะ ST segment ที่ลดลงต่ำกว่า isoelectric line โดยเป็นลักษณะลาดลงร่วมกับนูนขึ้นเล็กน้อย (downsloping convex) ร่วมกับมีการ asymetrical T wave inversion ที่ตรงข้ามกับ QRS complex (discordance) สามารถพบได้ในทุกๆ lead ที่มี R wave เป็น positive (V5-6, I, II, III, aVF) โดยเฉพาะ left precordial leads เช่น V5 และ/หรือ V6 และ ใน limb leads เองก็สามารถเกิดขึ้นได้
การพบมี strain patternเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกว่ามี  เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว (left ventricular hypertrophy, LVH)
LVH ร่วมกับการมี strain pattern มักพบใน systolic overload ของหัวใจห้องล่างซ้ายจากการที่มีลิ้นเอออร์ต้าตีบ, ความดันโลหิตสูง, hypertrophic cardiomyopathy
เป็นความผิดปกติช่วง repolarization ของ ventricle และมีความจำเป็นต้องแยกออกจากภาวะกล้ามเนื้อขาดเลือดชนิด ST depreesion ซึ่งบางครั้งก็เป็นการยากที่จะแยก แต่สามารถศึกษาวิธีการแยกได้จาก ลิ้งค์ นี้ และพบมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการเกิด heart failure และ cardiovascular risk นอกจากนั้นยังสัมพันธ์กับการมี underlying coronary heart disease

Ref: ตำราคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก อ. พยงค์ จูทา 
http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/left-ventricular-hypertrophy/
http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1127343
http://cardiophile.org/2009/07/left-ventricular-hypertrophy-with-strain/
http://www.learntheheart.com/LVH.html
http://hyper.ahajournals.org/content/48/3/437.full.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21239405
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15173125

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น