วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,956 ความสำคัญของ HBeAg

HBeAg หมายถึงแอนติเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่ได้จากยีนของไวรัส บ่งบอกว่ายังมีการแบ่งตัว (replication) ของไวรัสที่เกิดขึ้นในร่างกายพบได้หลังจากพบ HBsAg ประมาณสองสัปดาห์ และจะพบอยู่ในร่างกายนานประมาณ  3 เดือนและสามารถหมดไปได้ จัดเป็นแอนติเจนที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าทำลายตับ ถ้าพบในช่วง10 สัปดาห์แสดงว่าโรคอยู่ในระยะเฉียบพลัน (acute) ถ้าพบในช่วงระยะเวลาที่มากกว่า10 สัปดาห์ แสดงว่าการดำเนินของโรคอยู่ในระยะเรื้อรัง (chronic) และบ่งบอกถึงการที่สามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้
โดยผู้ที่มี HBeAg positive และ HBeAg negative จะมีความแตกต่างกันของการรักษา ผลการรักษาและเป้าหมายในการรักษา และถ้าได้รับการรักษาแล้วอาจจะเกิดการเปลี่ยนจาก HBeAg positive เป็น HBeAg negative (HBeAg seroconversion) ซึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
ซึ่งการมี HBeAg seroconversion ทั้งที่เกิดขึ้นเองและเกิดจากการรักษาพบว่าจะเป็นการลดการดำเนินของโรคไปสู่ตับแข็งหรือมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma ได้ ซึ่งก็ทำให้
แนวโน้วของ HBsAg เปลี่ยนเป็นลบเพิ่มมากขึ้น (HBsAg seroconversion) ด้วย และอัตราการมีชีวิตอยู่ดีขึ้น

Ref: http://www.mpmedgroup.com/share_file/art_1NM4MVXQ.pdf
http://www.health.co.th/Journal2/39-39_HepatitisB.html
http://hepatitis.about.com/od/ghi/g/HBeAg.htm
http://www.springerlink.com/content/r7155p50164u6701/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น