วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,965 โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า (trigeminal neuralgia)

American Academy of Family Physicians
 2008 May ;77(9):1291-1296

เป็นความผิดปกติซึ่งพบไม่บ่อย มีลักษณะของการกำเริบขึ้นซ้ำๆของความเจ็บปวดแบบแปล๊บ ปวดเหมือนมีวัตถุแหลมมาแทง (lancinating pain) ตามการกระจายตัวของเส้นประสาท trigeminal มีลักษณะจำเพาะ กำเริบขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ อาจกระตุ้นด้วยการพูดคุย, เคี้ยว, แปรงฟัน, โกนหนวด, สัมผัสเบาหรือแม้กระทั่งแรงลมที่มาสัมผัส อาการปวดมักจะเป็นข้างเดียวและอาจเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ตลอดทั้งวัน การวินิจฉัยตามปกติจะใช้ลักษณะทางคลินิก ถึงแม้ว่าการตรวจด้วยภาพถ่ายต่างๆ (imaging studies) หรือการส่งต่อยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอาจจำเป็นเพื่อการตัดโรคอื่น ๆ ออก
การวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญเพราะความเจ็บปวดจากเส้นประสาท trigeminal นี้สามารถมีความรุนแรง ซึ่ง carbamazepine เป็นยาทางเลือกหลักสำหรับการเริ่มต้นรักษา แต่อย่างไรก็ตาม baclofen, gabapentin และยาอื่น ๆ อาจช่วยบรรเทาได้ในกรณีที่ดื้อต่อการรักษา และการรักษาด้วยประสาทศัลยกรรมอาจช่วยให้ผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาไม่สำเร็จหรือไม่สามารถทนต่อยาได้

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.aafp.org/afp/2008/0501/p1291.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น