วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,944 เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus)

Am Fam Physician. 2009 Jul 1

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เกิดขึ้นร้อยละ 5 - 9 ของการตั้งครรภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีอัตราความชุกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังเป็นที่โต้แย้งและยังขัดกันในรูปแบบและแนวทางการรักษา การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการวินิจฉัยและการดูแลรักษามีผลผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งมารดาและทารกแรกเกิด รวมทั้งการลดลงของอัตราการคลอดติดไหล่, การมีกระดูกหัก, อัมพาตของเส้นประสาท และภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของทารกแรกเกิด
การตรวจวินิจฉัยตามแบบสากลโดยการคัดกรองเป็นลำดับซึ่งเริ่มจากการทดสอบความทนต่อกลูโคสโดยให้รับประทาน 50 กรัมเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเจาะเลือด ถ้าให้ผลบวกให้ตรวจต่อเพื่อดูความทนต่อกลูโคสหลังรับประทาน 100 กรัม แล้วตรวจระดับน้ำตาลทุก 1 ชั่วโมง 3 ครั้ง
การรักษาประกอบด้วยการตรวจติดตามระดับน้ำตาล การปรับเปลี่ยนอาหาร การออกกำลังกาย และถ้าจำเป็น การใช้ยาจะทำให้น้ำตาลอยู่ในระดับปกติ โดยอินซูลินเป็นการรักษาหลักแม้ว่า glyburide และ metformin และอาจมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น
ในหญิงที่ได้รับยา การตรวจก่อนคลอดด้วย nonstress tests และตรวจน้ำคร่ำ โดยจะเริ่มตรวจในไตรมาสที่ 3 เพื่อใช้ในการตรวจสอบความมีสุขภาพดีของทารก
วิธีการและระยะเวลาที่จะให้คลอดยังเป็นที่โต้แย้ง สตรีที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคเบาหวานประเภท 2 ในเวลาต่อมา การปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม ร่วมกับกับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเป็นประจำ


อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2009/0701/p57.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น