วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,983 ข้อควรทราบเรื่องไวรัสตับอักเสบเอ

การติดต่อของเชื้อเป็นแบบ fecal-oral route โดยเฉพาะถ้าการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ดี เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อนี้ อาจเป็นอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ หรือไม่สะอาดที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ที่เป็นโรคนี้ ซึ่งไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้โดยพบเชื้อนี้ปนเปื้อนในอุจจาระประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน และหลังแสดงอาการ อาการต่างๆ จะทุเลาและหายไปในเวลา 3-4 สัปดาห์ ผู้ใหญ่มักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็ก ถ้าอาการรุนแรงอาจใช้เวลาในการรักษานานกว่านี้ ส่วนใหญ่มักจะหายอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีโรคแทรกซ้อนเหลืออยู่ และน้อยมากที่จะกลับมามีอาการกลับเป็นใหม่ อัตราการเสียชีวิตประมาณ 4/1000 คนในประชากรทั่วไปและ 17.5/1000 ในประชากรที่อายุมากกว่า 50 ปี การเสียชีวิตมักเกิดจากภาวะตับวาย (liver failure)
การวินิจฉัยโดยการตรวจพบ HAV-specific IgM antibodies ในเลือด โดยเฉพาะการตรวจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 4 เท่าขึ้นไปจากการเจาะเลือดในระยะเวลาห่างกัน 2 ครั้ง (four fold rise antibody titer) โดยวิธี RIA หรือ ELISA ซึ่ง IgM antibody นี้จะพบในในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากเริ่มมีการติดเชื้อและจะคงอยู่ได้ถึง 14 สัปดาห์ บางอ้างอิงอยู่ได้ 12-24 สัปดาห์ และพบว่า 25% ของผู้ป่วย อาจอยู่ได้นานถึง 1 ปี ส่วนการตรวจพบ IgG antibody ในเลือด หมายถึงว่าอาจเกิดจากการเคยมีการอักเสบติดเชื้อในระยะเฉียบหลันที่ผ่านมาแล้วและมีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อนั้น โดย IgG antibody จะสามารถคงค้างอยู่ได้นานหลายปีหรือคงอยู่ตลอดไป  และ IgG antibody สามารถพบภายหลังจากการได้รับวัคซีนด้วย
ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีน เช่น คนทำงานในร้านอาหาร สถานพยาบาล โรงเรียนอนุบาล และเมื่อไปท่องเที่ยวในประเทศที่ยังด้อยในการสาธารณสุข การฉีดวัคซีนจะได้ผลเมื่อฉีดแล้วอย่างน้อยประมาณ 2 สัปดาห์ และ ฉีดกระตุ้นครั้งที่ 2 ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปีหลังเข็มแรก ซึ่งจะให้ภูมิคุ้มกันได้อย่างน้อยประมาณ 20 ปี ถ้าตรวจพบมีความต้านทานโรค (IgG antibody) แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน และในกรณีที่เคยป่วยด้วยโรคนี้แล้วจะมีภูมิต้านทานโรคนี้ไปจนตลอดชีวิต

Ref: http://www.dpc6pr.com/index.php?show=news&file=readnews&id=323
http://www.boe.moph.go.th/fact/HepatitisA.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
http://emedicine.medscape.com/article/177484-workup#aw2aab6b5b3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น