วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

213.Noble prize in physiology or medicine 2009

รางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ปี 2009 (ขยายความ post ที่ 212)
การค้นพบกระบวนการป้องกันการสูญเสียยีนของโครโมโซมด้วย Telomere และ เอนไซม์ Telomerase


Telomeres คือลำดับ DNA ที่จัดขึ้นซ้ำ (repeated DNA sequences) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ป้องกันโครโมโซมจากการบาดเจ็บ และเสื่อมสลาย มีลักษณะเป็นเส้นตรงบริเวณปลายของโครโมโซม Telomerase เป็นเอนไซม์ที่จำเพาะต่อตำแหน่งลำดับของ DNA ดังกล่าวข้างต้น ("TTAGGG") ที่ด้านปลาย 3' ของโครโมโซม ซึ่งก็คือตำแหน่ง telomeres

มีการค้นพบว่า cell ที่มีการทำงานของเอนไซม์ Telomerase มากเกินไปทำให้เซลล์นั้นเป็นมะเร็ง การสร้างสารยับยั้ง เอนไซม์ Telomerase จึงทำให้เซลล์มะเร็งมีการห่อตัว และตายได้ จากผลงานร่วมมือกันในของทั้ง 3 ท่าน พบกระบวนการป้องกันการสูญเสียยีนของโครโมโซมด้วย Telomere และ เอนไซม์ Telomerase จึงได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ ประจำปี 2009

http://en.wikipedia.org/wiki/Telomerase
http://www.biomed.in.th/the-nobel-prize-in-physiology-or-medicine-2009/
ดูวีดีโอ animation telomere replication http://www.biosolutions.info/2009/10/telomere-replication.html

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12/12/52 13:57

    ผมว่าเมืองไทย นี่ ไม่มี นักวิทยาศาสตร์ เก่งๆเพราะว่า ภาครัฐไม่สนับสนุนนะ อาจารย์มหาลัยเมืองนอกนี่ เงินเดือนมากกว่าเมืองไทยหลายเท่ามาก ทำห้คนเก่งไปเรียน หมอ , ทันตะ , วิศวะ, สถาปัต กันหมด
    เพราะมีรายได้มั่นคงกว่า แม้ว่า บางคนจะไม่ได้ชอบ จริงๆนะ
    แต่เป็นหมอก็ดีนะได้ช่วยคน แม้จะเครียดบ้างกับการทำงานกับ อัตตาของตัวเอง และ คนอื่น

    ตอบลบ