วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

226. Splenic calcification

ชาย 62 ปี No underlying disease ไข้มากกว่า 2 wks, PE: Not pale, No jaundice, HL: WNL, Abd: spleen just palpable not tender, LN: negative, Film+U/S เป็นดังนี้ ขอ DDx.
ขอขอบคุณทุกความเห็น ตอบมาได้ดีครับ ผมก็เพิ่งเคยเจอ case ได้ refer ไปแล้ว รพศ. รับ admit ถ้าได้ข้อมูลจะ progress ให้ทราบอีกครั้ง แต่เท่าที่ค้นดูมีดังนี้
DDx. splenic calcification
-Cyst wall of calcification
-Granulomas, tuberulosis, histoplasmosis, brucellosis
-Sarcoidosis, toxoplasmosis, PCP, fungus abscess
-Phlebolitis or ateriovenous fistula
-Hematoma
-Splenic artery calcification
-Dermoid
-Epidermoid
-Splenic artery aneurysm
-Lymphangioma
-Hemangioma
-Hemosiderosis
-Subcapsular infarction or hematoma
-Thorotrast spleen

2 ความคิดเห็น:

 1. case นี้ นี่ยากอีกแล้ว นะ

  เป็น case ไม่รู้ immune status host มาด้วย subacute fever with spleenomegaly ประวัติกับ PE มี่แค่นี้ ก็น฿กถึง กลุ่ม infection อันดับแรก , malignancy ก้ต้องเป็น อีก กลุ่ม ที่ต้งคิด ถึง กับอายุขนาดนี้

  lab ,มีแต่ film เป็น multiple varing size of calcified nodule อยู่ที่ spleen

  ultrasound มี multiple hyperechogenic nodule with aqustic shadow บริเวณ spleen

  differntial infection ที่ทำแบบนี้ได้ก็น่าจะ common ก็ TB
  อื่นๆที่ hostแย่ๆก็ fungal infection ที่ชอบเอามาออกสอน filmอาจารย์ GI ของรามาจำชื่อไม่ได้แย้ว ก็ histoplasmosis

  จริงๆมี infection อีกหลายตัวเลยที่ ทำให้เกิดได้ เช่นถ้ามีประวัติ เลี้ยงแพะ กินนมแพะดิบก็ brucellosis

  ส่วน malignant metastasis ก็คงอยู่ใน diff ของ calcified spleen แต่ไม่เคยเห็น case ง่ะ ไม่รู้จิงๆ

  ก็เอาเท่าที่รู้มั่วๆนี่และกันนะ

  ตอบลบ
 2. case splenic calcification ไม่เคยเจอเหมือนกัน ต้องใช้ อาจารย์ google ช่วย ได้ความว่า
  Infectious Disorders (Specific Agent)

  Tuberculosis
  Hydatid cyst
  Infected organ, Abscesses, histoplasmosis

  Splenic abscess
  Hereditary, Familial, Genetic Disorders

  Sickle cell anemia
  Anatomic, Foreign Body, Structural Disorders

  Spleen hematoma
  Splenic subcapsular hematoma
  Arteriosclerotic, Vascular, Venous Disorders

  Splenic infarct
  Aneurysm, splenic artery

  ตอบลบ