วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

252.Hyoscine-butylbromide

ยานี้มีข้อบ่งชี้อย่างไร ข้อห้าม ขนาดที่ใช้
เป็นยาในกลุ่ม antimuscarinic (anticholinergic) มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร และการหลั่งกรด (inhibit GI motility and antisecretory) ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของทางเดินอาหารคลายตัว ลดความตึงตัว (decrease smooth muscle tone) จึงนำมาใช้ในการรักษาอาการปวดเกร็งในช่องท้องทั้งจาก gastro-intestinal และ genito-urinary tract
ข้อห้ามใช้คนที่เป็นต้อหิน, ต่อมลูกหมากโต, ชีพจรเต้นเร็ว, ภาวะอุดกั้นของทางเดินอาหาร, ไมแอสทีเนียเกรวิส, โรคตับหรือไตที่รุนแรง
ข้อควรระวัง1. แอนติสปาสโมดิกทุกชนิด อาจทำให้มีอาการปากแห้ง กลืนลำบาก รูม่านตาขยาย (ตาพร่ามัว) ใจสั่น (ชีพจรเต้นเร็ว) ท้องอืด แน่นอึดอัดในท้อง ท้องผูก ปัสสาวะลำบาก หรือมีผื่นขึ้น
2. ควรระมัดระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก, หญิงที่ให้นมบุตร
3. สำหรับอะโทรพีน ถ้าใช้ขนาดมากเกินไปอาจเป็นพิษต่อร่างกายได้ ทำให้มีอาการตัวแดง หน้าแดง ไข้ขึ้น ตาพร่า (เพราะรูม่านตาขยาย) ปากแห้ง กระหายน้ำ ใจเต้นเร็ว เพ้อ แขนขาไม่มีแรง ปัสสาวะไม่ออก ซึม และอาจถึง ตายได้ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก
Dose: 20 mg. IV หรือ IM ให้ซ้ำได้เมื่อครบ 30 นาที ถ้าจำเป็น, ขนาดสูงสุด 100 mg/วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น