วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

208. Multiple hyperechoic lesion of liver

หญิง 60 ปี ปวดท้อง 1 เดือน ไม่ไข้ PE: no jaundice, Abd: no mass, mild tender RUQ and epigastrium, LFT และ U/S เป็นดังนี้ คิดถึงอะไรครับ

เฉลย
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tripanswers.org/resource/clinicalanswers/liver%2520mass.gif&imgrefurl=http://www.tripanswers.org/answer.aspx%3Fcriteria%3D%26tagtrail%3D%252Fetiology%252F%26qid%3D1418%26src%3D0&usg=__m6ey3ZQMrZU2A_fdmijUxXmyyvI=&h=267&w=654&sz=57&hl=th&start=6&um=1&tbnid=HJOKs6ZcRHF1DM:&tbnh=56&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dhyperechoic%2Bliver%26hl%3Dth%26rlz%3D1R2ITVA_enTH348%26sa%3DN%26um%3D1

1 ความคิดเห็น:

 1. case นี้ ลักษณะ ultrasound คล้ายๆเป็น multiple solid hyperechoic liver mass
  กระจาย ทั่วๆ liver

  แล้วดูจาก ประวัติ แน่นท้องเล็กน้อย ไม่เหลือง ไม่ไข้ ตับไม่โต

  lab ก็ ยังดูปกติไปหมด เลยนะ ผมว่า เป็น benign lesion กลุ่ม
  focal nodular hyperplasia ( FNH )

  เพราะ พบ common ใน female และมักมา present ด้วย abdominal pain โดย lab LFT ,มัก normal

  ส่วน hemangioma ที่พบ common ที่สุด ในบรรดา hyperechoic liver lesion ทั้งหมดนั้น lesion น่าจะเป็น cystic lesion และน่า จะมี lab abnormal เช่น platlet ตำ่ มีเหลือง มี RBC hemolysis ได้

  ส่วน differentialอื่นก็ hepatic adenoma ก็ มาด้วย ประวัติคล้ายกัน แต่มักมี ประวัติ used contraceptive pill มาก่อน

  อีกตัวfocal fatty infiltration ก็ คิดว่า PM med ก็พยายาม guide ว่า cholesterol ปกติดี

  ส่วน malignant metastasis หรือ CHCA ไม่เหมือนนะ เพราะ ไม่มี lab abnormal เลย โดยเฉพาะ bilirubin และ ALP นะจ๊ะ

  ตอบลบ