วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

200. Deep venous thrombosis/Wells clinical prediction guide

หญิง 82 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ขาซ้ายบวม 1 สัปดาห์ ไม่ปวด ไม่ไข้ ไม่มีแผล ถ้าจะประเมินโอกาสการเป็น DVT มีวิธีการอย่างไร [โดยใช้ข้อมูลจากประวัติและการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อน]


Wells Clinical Prediction Guide (1997)

ในผู้ป่วยในส่วนประวัติไม่เข้ากับเกณฑ์ที่จะได้คะแนน ตรวจร่างกายพบว่าขาซ้ายบวมทั่วทั้งขา บวมกดบุ๋ม โดยวัดที่น่องขาซ้ายได้ 35 ซม. ขาขวาได้ 27.5 ซม. คะแนนจึงอยู่ที่ 3 high probability หรือมีโอกาสเป็น 75% ยังมีวิธีการคิดแบบอื่นๆ อีกสนใจเชิญอ่านเพิ่มตาม link นะครับ
Progress case: ได้ refer ไปตรวจต่อ ญาติกลับมาเล่าว่าผู้ป่วยไปรับการตรวจ U/S จาก รพศ. พบว่าเป็น DVT จริง

1 ความคิดเห็น:

  1. ต้องใช้ Wells Clinical Score มาช่วย

    รายนี้มี swelling กับ ถ้าวัดเส้นรอบวงขา แล้ว มากกว่าอีกข้างเกิน 3 cm ,และถ้ากดบุ๋มด้วยก็ รวมเป็น 3 แต้ม ถือว่า hign probability นะ

    ตอบลบ