วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

225. Molecular Basis of Colorectal Cancer

Molecular basis of colorectal cancer

Review article NEJM, December 17, 2009

การศึกษาช่วยให้เราเข้าใจในเรื่อง colorectal cancer ในระดับโมเลกุลซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อการตรวจสอบทางด้านพันธุกรรมถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ในครอบครัว เป็นข้อมูลในการเลือกยาที่จะใช้รักษา และเป็นการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลที่ noninvasive ในการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก รวมทั้งเป็นการพัฒนาการรักษาแบบใหม่ ๆ การที่สามารถค้นพบ colorectal cancer ในระยะเริ่มแรกเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเข้าใจในยีนและได้มาซึ่งแนวทางในการควบคุมโรคในระยะเริ่มแรกก่อนจะลุกลามมากขึ้น อันจะทำให้ลดผลกระทบและความรุนแรงที่เกิดจากโรคดังกล่าว
การศึกษาระดับโลเลกุลพบว่า ขบวนการ Initiation, promotion และ progression ของ colorectal cancer เกิดเป็นลักษณะความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันหลายระดับ โดยมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม, germ-line factors ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการเกิดมะเร็งในแต่ละคน และการสะสมของการเปลี่ยนแปลงเซลหรือเนื้อเยื่อในcolorectal epithelium อ่านเพิ่ม http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/25/2449

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น