วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

203. Iron deficiency anemia/Thalassemia minor

หญิง 43 ปี DM อ่อนเพลีย ซีด 1 เดือน no history of blood loss, PE: mark pale, No organomegaly, CBC ดังนี้ คิดถึงอะไรมากที่สุด (โดยยังไม่ต้องดู PBS ) จะ therapeutic diagnosis ได้หรือไม่ ถ้าได้จะให้อะไร จะ F/U นานเท่าไร จะดูอะไรบ้าง ตอนเฉลยค่อยดู PBS นะครับ
ถึงแม้ไม่มีประวัติ blood loss แต่จาก clinical setting เพิ่งซีดไม่นาน ไม่ได้มีอาการมาแต่กำเนิด ตรวจร่างกายไม่มี organomegaly, CBC เป็น microcytic + hypochromia เด่น, RDW ไม่กว้างมาก มีเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น จึงคิดถึง Iron deficiency anemia เป็นอันดับแรก แต่อาจจะมีภาวะซีดจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยก็ได้ โดยเฉพาะ thalassemia ซึ่งก็น่าจะเป็นแค่ minor เพราะผู้ป่วยไม่มีตับม้ามโต หน้าตาไม่เป็นลักษณะ thalassemic facies [ไม่ได้บอกไว้ตอนแรก] ทีนี้ลองมาดู PBS พบมีaniso-poikeilocytosis เล็กน้อย มี microcytic + hypochromic เป็นหลัก, พบ pensil cell บ้าง, target cell เล็กน้อย, มี spherocyte พอสมควร, stomatocyte พบน้อยมาก, schistocye พบน้อยมาก ดังนั้นจึงคิดว่ามี Iron deficiency anemia เป็นหลักและอาจจะมี thalassemia minor ร่วมด้วยได้ คงต้อง W/U หา occult blood loss ต่อ และถ้าจะตรวจ Hb typing ควรตรวจก่อนการให้เลือด และการรับประทานยาธาตุเหล็ก ก็จะมีผลต่อการตรวจ stool occult blood อาจต้องรีบเก็บอุจจาระส่งตรวจ นอกจากนั้นอย่าลืม PR ด้วย ถ้าเป็นผู้หญิงเพิ่ม PV ด้วย หลังจากให้การรักษาโดยการให้ธาตุเหล็กจะมีการเพิ่มขึ้นของ reticulocytes ใน 5-10 วัน hemoglobin เพิ่มประมาณ 1 g/dL ต่อสัปดาห์ ขอขอบคุณความเห็นทั้งสองนะครับ
PBS ของผู้ป่วย[สองภาพแรก]
ลองเปรียบเทียบ Iron deficiency กับ thalassemiahttp://home.kku.ac.th/acamed/kanchana/bsi.html

2 ความคิดเห็น:

 1. anemia with very low MCV Ddx Thalassemia, Chronic blood loss (Fe def ) จะลอง Rx Fe def แต่อาจจะเป็น Thal(ได้เหล็กเกิน) ใจจริงไม่อยากให้ อยากดู PBS thal จะมี polychrome สูง ส่วน fe def จะต่ำ (if Try Fe replacment f/u cbc at 2mo)

  ตอบลบ
 2. คิดว่าน่าเป็น iron def anemia เหมือนกัน น่าจะ blood loss จาก ไหน ชักแห่ง จากโจทย์ no history แต่ยังไม่ได้ work up stool occult ใช่ไหมครับ ?

  เหตู ก็คิดคล้าย SK med คือ MCV เล็ก ,มี hypochromia 2+ ,RDW ก้วางนิดหน่อย, มี thrombocytosis

  ส่วน diff thalasemia chronic hemolysis ถ้าชีด มาก ,MCV เล็กขนาดนี้ ก็น่ามี organomegaly ,มีเหลืองบ้าง

  ส่วน acute hemolysis ก็น่าจะมี MCV ใหญ่ และ RDW กว้างกว่านี้มาก

  คิดว่าน่าให้ iron และ รีบหา cause iron loss ดีกว่านะ

  น้อง ๆ จ๊ะ ถ้าจะให้เลือดก็ ส่ง Hb typing ไปก่อนให้เลือดนะ

  ตอบลบ