วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

234. Hyponatremia correction

หญิง 81 ปี U/D: DM, HT, Hypercholesterolemia รับประทาน HCTZ, Enalapril, Simvastatin, ASA มาด้วย lymphadenitis และมีอ่อนเพลีย ผล lab. ผิดปกติดังนี้
มีหลักการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างไร


ผู้ป่วยรับประทาน HCTZ มี hyponatremia จากข้อมูลเท่าที่ให้มาไม่มีสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดภาวะนี้จึงน่าจะเป็น true hyponatremia ซึ่งเป็น hypoosmolar hyponatremia [ต้องแยกจาก Hyperosmolarity hyponatremia] โดย onset ของอาการไม่ชัดเจนจึงน่าจะเป็น chronic มากกว่า acute
ในช่วงแรกสามารถแก้เร็วได้ 1-2 mEq/L/hr ใน 2-3 ชม.แรก หลังจากนั้นไม่เกิน 0.5 mEq/L/hr
[Na]administered = Desired[Na] – Measured[Na] x (0.6) x (BW)
ถ้าแก้ให้ Serum Na ขึ้นมา 1 mEq/L โดยผู้ป่วยหนัก 45 kg จะต้องใช้ Na
(109 - 108) x 0.6 x 45 = 27 mEq
โดยถ้าแก้ด้วย 3%Nacl จะต้องใช้ 3%Nacl 53 ml [3%Nacl 1,000 ml. มี Na 513 mEq]
ดังนั้นใน 2-3 ชม.แรกอาจจะให้ rate ตามนี้ แล้ว F/U serum Na ถ้าได้ตามเกณฑ์ก็ลด rate เป็น 0.5 mEq/L/hr โดยอาจจะแก้ด้วย 3%Nacl ไปถึงประมาณ 120 mEq/L [เป็นจุดที่มักไม่เกิดอันตรายแล้ว] จากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็น 0.9% NSS เพื่อแก้ต่อ
จุดสำคัญคือต้อง F/U serum Na บ่อยหน่อย โดยช่วงที่แก้เร็วอาจต้องเจาะทุก 2-3 ชม. และเมื่อแก้ช้าลงต้อง F/U ไม่ห่างกว่าทุก 6 ชม.เพื่อป้องกันการเกิด Osmotic demyelination syndrome [ถ้าเกิดที่ pons เรียก central pontine myelinolysis] รวมทั้งต้องระลึกไว้เสมอว่าค่าที่คำนวนกับผลลัพท์ที่เกิดจากการแก้ [Serum Na ที่แก้] อาจไม่สัมพันธ์กันเสมอไป

Ref: http://74.125.153.132/search?q=cache:fSSOzaDC2hMJ:www.taem.or.th/node/133+hyponatremia+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&cd=11&hl=th&ct=clnk&gl=th

1 ความคิดเห็น:

  1. True hyponatremia (ดูแล้วมี Cl ต่ำด้วย) คิดว่าเกิดจาก HCTZ
    1. 3% NaCl 2. เปลี่ยนยาถ้าเป็นบ่อย

    ตอบลบ