วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

249. Atropine sulfate

ยานี้มีข้อบ่งชี้อะไรบ้าง ขนาด ข้อควรระวัง
ข้อบ่งชี้และขนาด:
-รักษาภาวะหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ (Sinus bradycardia):
ขนาด 0.5 - 1 mg IV ซ้ำได้ทุก 3-5 นาที ขนาดโดยรวมไม่เกิน 3 mg หรือไม่เกิน 0.04 mg/kg ให้ทาง Endotracheal tube ขนาด 1-2 mg เจือจางใน sterile water หรือ NSS 10 ml
-Asystole หรือ pulseless electrical activity: ขนาด 1 mg IV ซ้ำได้ทุก 3-5 นาที ถ้า asystole persist ยาที่สามารถให้ได้ทั้งหมดโดยปกติไม่เกิน 2-2.5 mg ภายใน 2.5 ชั่วโมง แต่ทั้งหมดต้องไม่เกิน 0.04 mg/kg
-Anticholinesterase overdose: ขนาด 2 - 4 mg IV ตามด้วย 2 mg ให้ซ้ำทุก 5-10 นาที จนกระทั่งอาการทาง muscarinic หายไปหรือมีอาการพิษจาก atropine เกิดขึ้น (หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ, ผิวหนังแห้ง, รูม่านตาขยาย, มีไข้)
ข้อควรระวัง: -ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้, ห้ามใช้ในผู้ป่วย narrow-angle glaucoma, ห้ามใช้ในผู้ป่วยระบบทางเดินอาหารอุดตัน, มีการไหลกลับทำให้หลอดอาหารอักเสบ (reflux esophagitis), ผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis)
-ระวังการใช้ในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์
-ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไต

หมายเหตุ
ล่าสุด CPR 2010 ไม่มีการใช้ atropine ใน asystole และ pulseless electrical activity แล้วนะครับ

http://www.pharmacy-ss.com/forums/index.php?action=dlattach;topic=110.0;attach=49

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น