วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

241. Cold urticaria

หญิง 34 ปี ทำงานในห้องเย็น เป็นผื่นตามร่างกาย 4 วัน Dx?, Rx?

จากประวัติและ skin lesion คิดถึง Cold urticaria:ผื่นอาจเกิดเฉพาะที่หรือขึ้นทั่วตัว รวมทั้งมีangioedema และ anaphylactoid reaction ได้ อาการอาจเกิดทันทีหรือเป็นชั่วโมงหลังสัมผัส
Cold urticaria แบ่งได้เป็น:
Primary cold contact urticaria
Secondary cold contact urticaria
Reflex cold urticaria
Familial cold urticaria
การรักษา: หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น แอนติฮิสตามีน Systemic and local corticosteroid

1 ความคิดเห็น:

  1. lesion เป็น diffuse MP rash ไม่มี ประวัติ expose ยา herbal , ไม่มี อาการ viral prodrome (ที่ commom มี EBV,CMV,measle,rubella,HIV,HBV,HCV) ,ไม่มี systemic symtom or hign grade fever
    ( ricketsiel, strep-stap toxic shock) ,ไม่มีประวัติให้นึกถึง autoimmune disease

    ประวัติให้มาแค่นี้ คง diff ยาก แต่เอา commom คงแพ้ อะไรใน ห้องเย็น อะป่าวเนี่ย???

    ตอบลบ