วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

243. Atrial septal defect

หญิง 46 ปีให้ประวัติว่าเป็นโรคหัวใจมาหลายปี แพทย์เคยจะผ่าตัดให้ แต่ผู้ป่วยยังไม่ตัดสินใจ, PE: FC 2, No edema, H: regular, ฟังไม่ได้ murmur, CXR + Echo เป็นดังนี้ ขอ DX, Mx [Echo: apical four chamber view]


Atrial septal defectจะเห็น Flow วิ่งข้าม atrial septum จาก LA to RA การเกิด flow สีแดง [ในที่นี้ออกไปทางสีส้ม] เพราะใน view นี้ flow ของเลือดจะพุ่งเข้าหา echo transducer และก็ยังไม่มี Eisenmenger's Complex ตามที่น้อง FM ว่าเพราะไม่มี flow สีน้ำเงินวิ่งย้อนกลับจาก RA มา LA
แม้จะยังไม่ใส่ Color flow ก็ยังมองเห็น septal ได้ ดังภาพ
CXR อาจพบ
#signs of increased pulmonary flow
Enlarged pulmonary vessels
Upper zone vascular prominence
Vessels visible to the periphery of the film
Eventual signs of pulmonary arterial hypertension
#chamber enlargement
right atrium
right ventricle
note: left atrium is normal in size
note: aortic arch is small to normal
การรักษา 1. รูรั่วขนาดเล็ก มักไม่ต้องการการรักษา การดูแลรักษาเหมือนรูรั่วผนังหัวใจห้องล่างขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ขนาดรูรั่วมักปิดได้เองภายในอายุ 3 ปี
2. การให้ยาควบคุม CHF เหมือนใน VSD
3. การปิดรูรั่ว ทำในรายที่ตรวจพบว่ามีอาการร่วมกับรูรั่วขนาดใหญ่ และหัวใจห้องขวาขยายใหญ่จากการรับปริมาณเลือดมาก หรือความดันในหลอดเลือดปอดสูง สามารถทำได้โดยการผ่าตัด (อัตราเสี่ยง < ร้อยละ 2) หรือรูรั่วบางชนิดสามารถปิดโดยแผ่นจานทางสายสวนหัวใจ ในรายที่ไม่มีอาการ มักทำในอายุ > 3 ปี พบว่าในผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ปิดรูรั่ว จะมีโอกาสเกิดจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ (atrial arrhythmia) ได้ถึงร้อยละ 40 แต่บางรายผ่าตัดปิดรูรั่วแล้วยังเกิดความผิดปกตินี้ได้

Ref: http://cardiophile.org/2009/07/atrial-septal-defect-asd-colour-doppler-echo.html

1 ความคิดเห็น:

  1. จริงๆดู echo ไม่เป็ง แต่คิดว่าน่าเป็น ASD ยังไม่มี eisenmenger complex

    รักษา ก็ต้องไปปะซินะ

    ตอบลบ