วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

205. Central venous catheterization

Central venous catheterization
NEJM, may 24, 2007

ข้อบ่งชี้:
เพื่อให้สารน้ำ ยาและใช้วัดความดันเส้นเลือดดำส่วนกลางข้อห้าม:การติดเชื้อผิวหนังบริเวณที่จะทำ มี thrombosis ของเส้นเลือดที่จะทำ ส่วนข้อที่ควรระวังได้แก่การมี coagulopathyการเตรียม: แจ้งผู้ป่วยรวมทั้งให้เซนต์ informed consent อาจเลือก Subclavian หรือ inter-nal jugularเพราะมีการติดเชื้อน้อย มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ น้อย แต่ถ้ามีanatomy ที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือมีแผลเป็นอาจจะต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดช่วย ตำแหน่งของ inter-nal jugular คือส่วนยอดของสามเหลี่ยมที่ประกอบด้วยส่วนหัวของกล้ามเนื้อ sterno-cleidomastoid และกระดูกclavicle ต่อมาทำความสะอาด ปูผ้า ฉีดยาชา, เพื่อเลี่ยงการเกิด air embolism ให้ผู้ป่วยหัวต่ำ อยู่ในท่าTrendelenburg, หันศรีษะ 45 องศาออกไปด้านตรงข้ามฝั่งที่จะทำ แต่การหันศรีษะมากเกินไปจะทำให้เส้นเลือดดำแฟบได้ ระหว่างทำให้ใช้นิ้วชี้ข้างที่ไม่ถนัดสัมผัสกับ carotic artery ไว้เพื่อป้องการแทงเข็มไปโดน การใช้ U/S guide จะทำให้ทำสำเร็จง่ายขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนขั้นตอน: แทงเข็มเบอร์ 18 ไปทางด้านข้างของ carotid pulse ที่คลำได้ โดยให้อยู่เหนือต่อยอดของ triangle เล็กน้อย ให้เข็มทำมุม 20 องศาเหนือ coronal plane โดยให้ทิศทางเข็มชี้ไปทางหัวนมข้างเดียวกัน โดยเส้นเลือดดำมักอยู่ลึกประมาณ 0.5 นิ้วหรือ 1.3 ซม.ใต้ต่อผิวหนัง เมื่อได้เลือดจาก vein แล้ว ค่อยๆเอา syringe ออก ใส่ลวดชนิดที่ปลายงอเป็นรูปตัว J [J-wire] เข้าไปในneedle ค่อย ๆ ใส่โดยไม่ให้มีการต้าน ถ้ามี ectopic beat จาก monitor EKG ให้ถอยลวดออกจน ectopic beat หายไป หลังจากนั้นเอา needle ออก เปิดผิวหนัง 1-2 mm. เพื่อใส่ dilator ถ่างขยายเส้นเลือด แล้วเอา dilator ออก ใส่สายเข้าไปตามเส้นเลือด เอา wire ออก เช็คการไหลของเลือดที่ แล้วปิดแผลภาวะแทรกซ้อน: hemothorax and pneumothorax, air embolism ให้ CXR เพื่อดูตำแหน่งสายและภาวะแทรกซ้อน ส่วนภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้แก่ thrombosis ในเส้นเลือดและการติดเชื้อซึ่งการติดเชื้ออาจมาจากสามทางคือ ติดเชื้อในตำแหน่งที่ใส่สายโดยมาจากทางด้านนอกของสาย หรืออาจเกิดจากการที่เชื้อเจริญเติบโตตรงตำแหน่งเชื่อมต่อแล้วเกิดการติดเชื้อมาทางด้านในของสาย สุดท้ายคือมาตามกระแสเลือด
-Mechanical complications :ได้แก่ arterial puncture, hematoma, pneumothorax, hemothorax, arrhythmia, และการใส่สายไม่ได้ตำแหน่ง
-Thrombotic Complication :เกิด venous thrombosis ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด venous thromboembolism ตามมาได้
http://content.nejm.org/cgi/content/short/356/21/e21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น