วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

237. Fecal occult blood test โดยวิธี guaiac-based test

การตรวจ fecal occult blood test โดยวิธี guaiac-based test1.มีหลักการอย่างไร?

2.ใช้ตรวจหาอะไรกันแน่?
3.มี False positive จากอะไร?
4.มี False negative จากอะไร?
5.PR เพื่อนำอุจจาระมาตรวจได้หรือไม่?
6.เป็น Screening colon cancer test ที่ดีมากน้อยเพียใด?

-Fecal Occult Blood Test โดยวิธี guaiac-based test ใช้ Pseudoperoxidase activity ของ Heme ตามสมการ Guaiac + H2O2 ------ Heme -----> Guaiac(BLUE) + H20 ใช้ตรวจหา lower GI bleeding ไม่ใช่ upper GI bleeding เพราะว่า heme degenerate หมดแล้ว
-เนื่องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่มักจะมีเลือดออกจากผิวของก้อนมะเร็งออกมาปะปนกับอุจจาระบ่อย ๆ ดังนั้นการตรวจเลือดในอุจจาระจะช่วยในการตรวจมะเร็งได้ (cancer screening test) ข้อดีของการทำ fecal Occult Blood Test คือทำง่าย ราคาถูก แต่ข้อเสียคือมีความไวต่ำ และความจำเพาะ ต่ำ เนื่องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ในบางรายอาจไม่มีเลือดออกมาทางอุจจาระ หรือมีเลือดออกเป็นครั้งคราวเท่านั้น
-นอกจากนี้-ยังมีสารอาหารหลายอย่างที่ทำให้เกิด false positive ของการตรวจได้ เช่น การรับประ- ทานยาบางชนิด บางครั้งเลือดออกมาจากตำแหน่งอื่นของทางเดินอาหาร เช่น เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร การรับประทานไวตามินซีมาก ๆ อาจทำให้เกิดผล false negative ได้ หรือถ้าปริมาณเลือดที่ออกมีน้อยและกระจายไม่สม่ำเสมอในอุจจาระ เวลาเก็บอุจจาระมาตรวจอาจตรวจไม่พบเลือดในอุจจาระ 
-การ PR เพื่อนำอุจจาระมาตรวจด้วยความนุ่มนวลไม่มีบาดแผลหรือถลอกจนเลือดออกก็น่าจะทำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น