วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

228. 10% dextrose solution

Solution นี้มีข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวังอย่างไร?
ข้อบ่งชี้: เป็นสารให้พลังงานขึ้นกับสภาวะของผู้ป่วย โดยเป็นแหล่งให้พลังงานในการป้องกันการสูญเสีย protein (nitrogen) หรือใช้รักษาภาวะ negative nitrogen balance ในผู้ป่วยที่ (1) NPO หรือภาวะที่ระบบ GI ไม่สามารถใช้งานได้ (2) GI tract มีการดูดซึมลดลง (3) มีภาวะของ protein metabolism สูงขึ้น เช่น burns, เป็นตัวทำละลายสารอื่น เช่น ยาต่างๆ ช่วย inducing diuresis
ข้อห้าม: ห้ามใช้ในผู้ป่วย Intracranial หรือ intraspinal hemorrhage, severely dehydrated, anuric, hepatic coma
ข้อควรระวัง: ระวังภาวะน้ำเกิน, hyperglycemia, hypokalemia รวมทั้งอาจมีผลต่อ electrolyte ตัวอื่นๆ ถ้าให้ร่วมกับเลือดอาจทำให้เกิด pseudoagglutination หรือhemolysis ให้เฉพาะทางเส้นเลือดไม่ให้ทางกล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง เป็น hypertonic solution อาจระคายเคืองต่อเส้นเลือดส่วนปลาย บาดเจ็บต่อเส้นเลือด รวมทั้งการเกิด thrombosis ควรให้ผ่านทาง central vein จะดีกว่า

Ref:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache%3AIvAHzE82ZJkJ%3Awww.health.gov.il%2Funits%2F%2Fpharmacy%2Ftrufot%2Falonim%2F1574.pdf+10%25+dextrose+contraindication&hl=th&gl=th&sig=AHIEtbSPLZIe1ZHo_SorCYcXaeBNI8IVzQ&pli=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น