วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

215. Anterior mediastinal mass

ชาย 18 ปี แน่นอกขวา ใหล่ขวา ไอมีเลือดปนบางครั้ง เป็นมา 1 เดือน ไม่มีไข้, PE: decrease Rt. breath sound, Abd: no organomegaly, No lymphadenopathy, CXR เป็นดังนี้ คิดถึงอะไรได้บ้าง
จากลักษณะก้อนและตำแหน่งคิดถึง extrapulmonary lesion ซึ่งน่าจะเป็น anterior mediastinum mass เนื่องจากก้อนอยู่ติดกับ midline ขอบค่อนข้างเรียบชัด density ภายในก้อนสมำเสมอ มองเห็นเส้นเลือดของปอดที่พาดผ่านก้อน มี silhoutte ไปกับ Rt. side heart border, film ในท่า lateral พบว่าก้อนอยู่ในanterior mediastinum area
DDx. ได้แก่
teratoma, thyroid, thymus and tlymphoma (หมายถึง terrible lymphoma)

เพิ่มเติม: ตรวจบริเวณอัณฑะไม่พบก้อน
-Anterior mediastinum คือ เส้นสมมติที่ลากต่อเนื่องในแนวดิ่งตั้งแต่หน้าต่อ trachea ลงมาจนถึงขอบหลังของหัวใจ และลงมาจรด IVC ที่ระดับกระบังลม

2 ความคิดเห็น:

 1. คิดว่า จาก film ให้ข้อมูลว่า เป็น lung mass จาก film แล้ว origin น่า เป็น mediastinum origin ,มากกว่า lung

  เนื่องจาก mass ค่อนข้างใหญ่ ขอบเรียบเหมือน mediastinum massมากกว่า ถ้าเป็น lung tumor ขอบมักไม่เรียบ และน่ามี chest symtom มากกว่านี้

  film ด้านข้าง เห็น ว่าน่าเป็น anterior mediastinum mass เนื่องจาก ช่องว่างระหว่าง หัวใจกับ sternum มีเงาทึบของ mass บังอยู่

  differential ของ case นี
  ก็คิดถึง extragonal germ cell tumor ,มากสุด ด้วย อายุขนาดนี้ก็พบได้ และมีรายงาน case ที่มาด้วยอาการ hemoptysis ได้แม้ไม่บ่อย

  diff รองมาก็ malignant lymphoma แต่น่าจะมี lymphadenopathy และ organomegaly ด้วยนะ

  ตัวอื่นๆ ก้ thymoma จากโจทย์ ไม่คิดถึง เท่าไหร่นะ

  work up เบื้องต้น ก็ ขอ alfafetoprotin, beta HCG , LDH นะก็น่าจะพอแยกได้แล้วละนะ

  ตอบลบ
 2. ตรวจร่างกายก็อย่าลืมคลำอัณฑะ นะ หา origin ของมัน

  ตอบลบ