วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

245. Chronic dermatitis/Secondary skin lesion

ชาย 85 ปี [คนเดียวกับ post 244] ผื่นเรื้อรังที่ขามากกว่า 2 ปี ขอ Dx. and Mx.


Lesion มีลักษณะเรื้อรังประกอบไปด้วย Lichenification, crust, hyperkeratosis, excoriation, fissure, scar ซึ่งอยู่ในกลุ่ม chronic dermatitis การรักษา: Systemic steroid, Moderate - high potency local steroid, antihistamine, a keratolytic drug เช่น salicylic acid
อ่านเพิ่มเรื่อง secondary skin lesion http://phimaimedicine.blogspot.com/search/label/Chronic%20dermatitis%2FSecondary%20skin%20lesion

1 ความคิดเห็น:

  1. น่าเป็น chronic eczema กลุ่ม lichen simplex chronicus ; ซึ่ง ภาวะ chronic inflamation of skin พวกนี้จะเป็นตัว precipitate ให้เกิด bullous phemphigoid ใน คนแก่นั่นเอง

    treat :moderate to hign potency steroid cream with salicylic acid , urea cream ,moituriser อะไรประมาณนี้

    ตอบลบ