วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

235. Iron study

หญิง 55 ปี U/D DM, HT, Hypercholesterolemia ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน เป็นน้ำไม่มีมูกเลือด เป็นมานานกว่า 1 ปี หลังถ่ายแล้วจะรู้สึกสบายท้อง เคยตรวจอุจจาระผลเป็นดังนี้ เคยตรวจ colonoscope and และ MRI พบว่าปกติ คิดถึงอะไร รักษาอย่างไร
Irritable Bowel Syndrome อาจวินิจฉัยโดยใช้ Rome III criteria (2006) ผู้ป่วยจะต้องมีอาการปวดท้องหรืออึดอัดแน่นท้อง เป็นซ้ำอย่างน้อย 3 วันต่อเดือน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3เดือน โดยมี 2 ใน 3 ข้อต่อไป1.Relieved by defecation
2.Onset associated with a change in stool frequency
3.Onset associated with a change in stool form or appearance

ซึ่งอาจมี Supporting symptoms ได้แก่
-Altered stool frequency
-Altered stool form
-Altered stool passage (straining and/or urgency)
-Mucorrhea
-Abdominal bloating or subjective distention

แบ่งได้เป็น 4 รูปแบคือ IBS-D (diarrhea predominant), IBS-C (constipation predominant), IBS-M (mixed diarrhea and constipation), and IBS-A (alternating diarrhea and constipation) ส่วน DDx.อื่นๆ ตามความเห็นของน้อง FM ครับ
การรักษา: diet, fiber, Medication ตามลักษณะรูปแบบของผู้ป่วยแต่ละคน, Psychotherapy, Alternative treatments ซึ่งการรักษามีรายละเอียดมาก อ่านเพิ่มก็แล้วกันนะครับ http://74.125.153.132/search?q=cache:AWIytyibsiYJ:en.wikipedia.org/wiki/Irritable_bowel_syndrome+ibs+rome+criteria&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th

2 ความคิดเห็น:

 1. เป็น case chronic diarrhea มี underlying DM ไม่มี อาการอื่น เคยทำ colonoscope และ MRI แล้ว

  stool ไม่มี cell ไม่บอก fat globule แต่ประวัติไม่ให้ น่าเป็น watery diarrhea ที่ สัมพันกับ ประวัติที่ให้มาเรื่อง DM

  คง diff diabetic autonomic neuropathy แล้วทำให้เกิด bacterial overgrowth syndrome เป็น อันแรก
  เพราะ ประวัติ มันชงมากเลย คิดว่าไม่มี diff อื่น

  แต่ถ้าเจอ case จริง ครั้งแรกยังไม่มี investigation คงต้อง rule out infection ( TB, parasite ก่อน เพราะ common มากกว่าในบ้านเรา

  รักษา ไม่แน่ใจว่า ให้ ATB ที่ คลุม aerobe and anaerobe เช่น Augmentin oral 7-14 day นี่พอช่วยได้หรือป่าวนะ
  แต่คิดว่าคงต้อง รักษา DM ให้ดีด้วย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26/12/52 00:12

  เป็น irritable bowel syndrome ได้ไม๊ครับ

  ตอบลบ