วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

251. Hydralazine hydrochloride

ยานี้มีข้อบ่งชี้อย่างไร ขนาดที่ใช้ ข้อควรระวัง


Indication: รักษา moderate - severe hypertension รวมทั้ง hypertensive crisis และ hypertension เนื่องจาก pre-eclampsia/eclampsia
Dose: สามารถให้ทาง IM หรือ IV: -Hypertension: เริ่ม10-20 mg/dose ทุก 4-6 ชม.ตามต้องการ โดยสามารถเพิ่มได้ถึง 40 mg/dose สามารถเปลี่ยนเป็นยากินถ้าควบคุมอาการได้แล้ว
-Pre-eclampsia/eclampsia: 5 mg/dose หลังจากนั้น 5-10 mg ทุก 20-30 นาทีตามต้องการ
Contraindication: แพ้ยาหรือส่วนประกอบที่อยู่ในยา, mitral valve rheumatic heart disease
ส่วนข้อควรระวังมีรายละเอียดมากเชิญอ่านเพิ่มครับ


Ref
http://74.125.153.132/search?q=cache:dg-djM0GFOIJ:www.merck.com/mmpe/lexicomp/hydralazine.html+Hydralazine+dose+in+heart+failure+intravenous&cd=9&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น