วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

238. Streptokinase

ยานี้มีข้อบ่งใช้อะไรบ้าง ขนาดที่ใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังข้อบ่งใช้และขนาด:
1. Pulmonary embolism Arterial thrombosis Deep vein thrombosis
IV infusion 250,000 IU in 30 min และ maintenance dose rate 100,000 IU/hr บริหารด้วย infusion pump ตามข้อบ่งใช้ ดังนี้
• pulmonary embolism 24 ชั่วโมง
• arterial thrombosis, arterial embolism 24-72 ชั่วโมง
• deep vein thrombosis 72 ชั่วโมง
2. Myocardial infarction IV infusion 1,500,000 IU in 60 min
ข้อห้ามใช้ยาละลายลิ่มเลือดเด็ดขาด (ข้อใดข้อหนึ่ง) มีดังต่อไปนี้
1. มีเลือดออกง่ายที่อวัยวะ (Bleeding diathesis ) ยกเว้น มีประจำเดือน
2. ประวัติเลือดออกในสมองเวลาใดก็ตาม
3. อัมพาตจากหลอดเลือดสมองอุดตันภายใน 3 เดือน ยกเว้น Acute ischemic stroke ภายใน 3 ชั่วโมง
4. มีประวัติมีเนื้องอกในสมอง หรือ central nervous system damage
5. มีประวัติหลอดเลือดในสมองผิดปกติ เช่น arteriovenous malformation
6. สงสัยมี Aortic dissection
7. มีประวัติ intracranial hemorrha
ข้อที่ควรระวังหรืออาจพิจารณาใช้ยาละลายลิ่มเลือดได้ถ้าเห็นว่าได้ประโยชน์มากกว่าผลเสีย
1. ผู้ป่วยที่มีประวัติหลอดเลือดสมองตีบตันนานเกิน 3 เดือนหรือโรคสมองฝ่อ มีพยาธิสภาพในสมองที่ไม่ได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดในการใช้ยาละลายลิ่มเลือด
2. ตั้งครรภ์
3. มีประวัติประสบอุบัติเหตุ ถูกทำ CPR (Cardio-pulmonary resuscitation) นานกว่า 10 นาที หรือ ได้รับการผ่าตัดใหญ่ภายในมาแล้วไม่เกิน 3 สัปดาห์
4. ความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/110 มิลลิเมตรปรอทในขณะที่พบผู้ป่วย
5. มีประวัติความดันโลหิตสูง เป็นมานาน รุนแรง ควบคุมยาก
6. มีประวัติเลือดออกง่าย หรือ ได้รับยากันเลือดแข็งอยู่โดยที่มีระดับ INR ³ 2 (ผู้เชี่ยวชาญบางท่านบอกว่า ³ 1.7 บางท่าน INR ³ 3)
7. ผู้ป่วยถูกเจาะเส้นเลือดในตำแหน่ง ซึ่งกดห้ามเลือดไม่ได้
8. ผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาด้วยยา Streptokinase หลัง 5 วัน (อย่างน้อยถึง 2 ปี) หรือมีปฏิกิริยาแพ้สารนี้มาก่อนไม่ควรได้รับยา Streptokinase ซ้ำ
9. มีประวัติแพ้ยาละลายลิ่มเลือด
10. มีแผลอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้ (Active peptic ulcer)
11. มีเลือดออกที่อวัยวะภายในเมื่อเร็วๆ นี้ (ภายใน 2-4 สัปดาห์)และยังพบว่าการใช้ยาละลายลิ่มเลือดยังมีอัตราการเกิดผลแทรกซ้อน เช่น เลือดออกในสมอง หรือ ทางเดินอาหาร และในผู้ป่วยที่มีอายุเกิน 75 ปี พบว่าผู้ป่วยมีอัตราตายเพิ่มขึ้นจากผลแทรกซ้อนที่มากขึ้นge (ICH), closed head trauma, or ischemic stroke ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา(บางเอกสาร 6 เดือน)
http://74.125.153.132/search?q=cache:kGLbMtngLy4J:hospital.moph.go.th/satun/PharmWeb/docs/Streptokinase.doc+streptokinase&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th&lr=lang_th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น