วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

233. Ludwig's Angina

ชาย 50 ปี คางปวดบวม 2 สัปดาห์ มีไข้ มีกลิ่นเหม็นในปาก อ้าปากไม่ค่อยได้ ขอ Dx, Cause, Rx. Complication ที่ต้องระวัง


Ludwig's Angina คือการติดเชื้อของ Submandibular space, Sublingual space, Submental space ซึ่งทำให้เกิดการบวมของ space เหล่านี้ และเป็นทั้งสองข้าง บวมแข็ง คำว่า angina หมายถึง ระบบทางเดินหายใจขัดข้องจากการอุดตัน การอุดตันนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันได และมาจากการติดเชื้อลุกลามจาก Sublingual space ทางด้านหลังมาสู่ Epiglottis ทำให้ Epiglottis บวม เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้หลากหลายชนิด แต่เชื้อส่วนใหญ่เป็น Streptococcus, Staphylococcus และ Bacteroides species มักมีสาเหตุจากการติดเชื้อของรากฟันหรือการบาดเจ็บในช่องปาก การรักษาจะต้องทำโดยเร็ว นอกจากยาฆ่าเชื้อโดยใช้ยากลุ่ม penicillin เป็นยาหลักและครอบคลุมเชื้อที่สงสัยแล้วอาจต้องระบายหนองออก [Incision and drainage] ถ้ามีปัญหาเรื่องการหายใจอาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือเจาะเปิดหลอดลมที่คอ เช่น ทำ tracheostomy

1 ความคิดเห็น:

 1. Ludwig angina งัยจ๊ะ

  เป็น ภาวะ gangrenous cellulitis ของ submandibular soft tissue

  เกิดจาก infection , common ก็ host immune ไม่ดี เช่น DM มี poor oral hygine ฟันผุ

  complication ก็ upper airway obstruction

  รักษา ระวัง airway อาจต้องใส่ tube หรือ ทำ tracheostomy ถ้าเริ่มมี sign obstruction

  antibiotic : PGS+ clinda+ metronidazole (cover gram-positive, gram-negative, and anaerobic )

  มี case reports การใช้ intravenous steroids ช่วยลด need for airway management ด้วย


  film + CT scan ถ้าเริ่มเป็น หนองต้อง drain

  ตอบลบ